logo
 

Yrkesutbildning - vuxen

Utbildningarna baseras på branschens handelskompetenser vilket ger

eleverna möjligheten att öva sig i de kompetenser som branschen efterfrågar.

 

Det sker genom att eleverna läser betygsgrundande och handelsinriktade nationella kurser som utgångspunkt för ett arbete inom handeln. För att kunna uppnå detta utbildar Handelns Kompetensbyrå undervisande lärare och handledare samt tillhandahåller övningar, material, intyg och marknadsföring kring yrkesutbildningarna.

 


 

Butikssäljarutbildning

Trivs du i möten med människor och är du intresserad av försäljning?

Tycker du om att arbeta med människor i en miljö där det händer mycket?

 

Yrkesutbildningen Butikssäljare med inriktning branschkompetens, vänder sig till dig som vill lägga grunden för en karriär inom detaljhandeln. Under utbildningen får du läsa olika kurser med inriktning försäljning och service varvat med praktik på ett handels-
företag. På så sätt får du hela tiden omsätta teori till praktik.

 

Utbildningsform
Den teoretiska delen av utbildningen sker på distans samt seminarier med elevträffar. Praktikdelen sker ute i butik där du får introduktion och vägledning av en handledare. Utbildningen ges på hel-, halv-, och kvartsfart. Vid heltidsstudier är kurslängden 20 veckor.

 

Handelns Kompetensbyrå har i samverkan med NTI-skolan arbetar fram ett utbildningsupplägg för framtida butikssäljare. Läs mer >>

 

På följande orter finns Butikssäljarutbildningen antigen som distans- eller klassrumsutbildning:

Falkenberg

Göteborg

Kungsbacka

Lindesberg

Tranås

Västerås

 


 

Handledarutbildning

Grunden för en framgångsrik handledning är att själv känna en motivation och stimulans för uppgiften. Att vara nyfiken och öppen för människor, deras sätt att vara och tänka samt beredd att ta ett större ansvar än den vanliga anställningen kräver.

 

Att vara handledare innebär att skapa en grund så att eleven ska känna sig motiverad och genom det ta ansvar för sitt lärande och sin utveckling.

 

I korta drag går det till så att du hjälper din elev prova på olika moment i din butik,

under din eller en medarbetares överinseende. Genom strukturerade samtal planerar

ni praktikperioden liksom att hjälpa din elev att öva på olika moment som du ger feedback kring.

Utbildningens innehåll:
• Branschens kompetenser
• Handledarrollen
• Material och övningar
• Praktiska verktyg och metoder för att träna och bedöma kompetens
• Introduktion till metoder och verktyg för att leda personal

  

Handledarens ansvar:

 • Att vara en förebild för eleven.
 • Planlägga elevens arbete (arbetstider och arbetsuppgifter).
 • Introducera eleven på arbetsplatsen och informera berörd personal.
 • Att förmedla kunskap.
 • Samtala med och hjälpa eleven att reflektera kring sitt lärande på arbetsplatsen.
 • Medverka i samtal initierade av elevens lärare för att hjälpa till med betygssättning, genom att bedöma och utvärdera elevens praktiska arbete och övningar under praktiken.
 • Att ansvara för eleven på arbetsplatsen.
 • Se till att eleven känner till och möter arbetsplatsens krav på kvalité, arbetsmiljö, säkerhet och miljötänkande.
 • Rapportera tillbud eller olyckor, där eleven varit delaktig, till skolan.
 • Sända in närvaroblankett.

 

Elevens ansvar:

 • Ta ansvar för sitt lärande på arbetsplatsen.
 • Delta aktivt vid uppföljningssamtalen, trepartssamtal.
 • Följa de regler, rutiner, policys och arbetstider som finns på arbetsplatsen.